Realizacje

Przykładowe realizacje wykonane przez naszą firmę:

  • Obsługa przebudowy i modernizacji odcinka drogi krajowej nr 11 między Kluczborkiem a Poznaniem
  • Wydzielenie działek pod modernizację drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Poczesna
  • Wydzielenie działek pod budowę odcinka autostrady płatnej (gminy Poczesna i Konopiska)
  • Obsługa budowy kompleksu bloków wraz z podziemnymi kondygnacjami garaży oraz sprawdzeniem pionowości szybów windowych
  • Obsługa budowy bliźniaczej i szeregowej dla developerów
  • Bieżąca kontrola wychyleń obiektów pionowych (kominy, żurawie dźwigowe)

realizacje