Przydatne adresy

Sprzedaż map do celów opiniodawczych oraz wypisów z rejestru ewidencji gruntów dla działek położonych na terenie miasta Częstochowy

Urząd Miasta Częstochowy (Wydział Geodezji i Kartografii)

Waszyngtona 5

Częstochowa

tel. 34 370 78 32

 

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek położonych na terenie miasta Częstochowy

Urząd Miasta Częstochowy (Wydział Planowania Przestrzennego)

Katedralna 8

Częstochowa

tel. 34 370 78 88

 

Sprzedaż map do celów opiniodawczych oraz wypisów z rejestru ewidencji gruntów dla działek położonych na terenie powiatu częstochowskiego

Starostwo Powiatowe w Częstochowie (Wydział Geodezji i Kartografii)

Jana III Sobieskiego 9

Częstochowa

tel. 34 322 91 70

 

Wydawanie odpisów z Ksiąg Wieczystych oraz składanie wniosków o założenie lub wpis do Księgi Wieczystej dla miasta Częstochowa oraz gmin: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny i Starcza

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Dąbrowskiego 23/35

Częstochowa

tel. 34 364-43-58

 

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu oraz wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania terenu prowadzą Urzędy Gmin