Oferta

 1. Prace związane z granicami działek oraz z regulacją stanu prawnego nieruchomości:
 • wznowienie granic działki (np. pod budowę ogrodzenia)
 • rozgraniczenie nieruchomości (ustalenie granic spornych)
 • podział działki
 • pomiar do zasiedzenia (nadanie tytułu własności w postępowaniu sądowym)
 • pomiar do uwłaszczenia gospodarstw rolnych (nadanie tytułu własności w postępowaniu sądowym)
 • wykazy synchronizacyjne i badanie stanu prawnego nieruchomości
 1. Wykonanie map do celów projektowych (analogowych i numerycznych)
 2. Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy budynków jedno i wielorodzinnych.
 • przygotowanie podkładów mapowych
 • wytyczenie budynku lub przyłącza(sieci: prąd, wod-kan, gaz)
 • wykonanie mapy do odbioru budynku lub przyłącza (sieci prąd, wod-kan, gaz)
 • wykonanie dokumentacji do ujawnienia budynku w Księdze Wieczystej
 1. Geodezyjna obsługa inwestycji (obiekty kubaturowe i liniowe)
 2. Weryfikacja ewidencji gruntów (korekta rozliczenia użytków w działce np. błędnie rozliczona powierzchnia budowlana do podatków)
 3. Inne opracowania geodezyjno – kartograficzne wg potrzeb klienta (np. obliczenie objętości mas ziemnych, określenie powierzchni o nieregularnych kształtach, szczegółowy pomiar sytuacyjny działek pod projekty zagospodarowania nieruchomości)

foto_oferta